Welkom,

leuk je hier te begroeten!

Mijn sterrenbeeld is waterman
mijn naam Cornélia.
 
Woon in het groen Midden -Limburgse Land.
 Een rijkdom om er in rond te dwalen
 tussen de prachtige bossen en het water
van de Maas en zijn zijrivieren.
 Dorpen en steden waar het goed toeven is.
In nijverheid,  gezelligheid en heerlijkheid,
heeft de provincie ons veel bieden.

Schrijvend verhalen vertellen: neem een moment van je tijd
en speur even rond ‘door’ bijzondere streekgeschiedenis
 of zomaar leuk geschreven verhalen
met af en toe een vleugje fantasie
tussendoor mooie poëzie in vrije versvorm.
Schrijven: is woorden vormen in de Nederlandse taal
die samen in mooie zinnen met elkaar een verhaal vertellen
zodat ieder het kan lezen, een verhaal om door te geven.
—————————————————————————
 
 Jaar 1888
Ik zag hem staan 
al honderd eenendertig jaar
 midden op dat sfeervol plein 
staat hij, een fraai pronkstuk te zijn

————–

de rijkdom uit de negentiende eeuw 
rust op twaalf ijzeren pijlers
 dit bloemrijk kiosk gestanst in ajour 
wordt bezongen door menig troubadour

—————

het zonnig weekend publiek 
luistert naar het openluchtconcert 
en de torenuil ziet over het wijds terrein
 hoe ieder geniet op het aloude plein.
————–
 
 
 
 
 
 
                             ——————————————————
 

                                

 Levenskunst 

Gek op de natuur, bezorgd om de beestjes van groot tot klein. Bomen , bloemen. alles wat te maken heeft met het buitenleven, dat is Els. Een echt natuurmens met haar heb ik pratend en lachen over vele bospaden gelopen. Ook observeerde wij hoe gemeente en milieu -besturen maar ook wandelaars met de natuur omgaan. Door haar enthousiasme deed ik meer om mij heen kijken. Op een dag besloten Els en ik via een binnenweg onder de snelweg A73 te gaan.Tot wij bij een verhard maar landelijk pad aankwamen waar het heerlijk lopen was. Blauw was de lucht en witte wolkjes dreven boven ons heen. Rondkijken en genieten liepen wij richting Genoenhof een carré -boerderij die in 1903 na een grote brand als een feniks uit haar as is herrezen. 

 
In de symboliek is de feniks een belangrijke vogel
met de gedaante van een reiger.
Als zodanig staat hij symbool
voor onsterfelijkheid en opstanding.
 
Genoenhof: een gemeentelijk monument is nog steeds onderdeel van het landgoed kasteel Hillenraad gelegen in het midden Limburgse land. In 2007 is het pand voor een
symbolisch bedrag gekocht van de kasteeleigenaar. De (circa 3 ha) omliggende grond die aangrenzend zijn en blijven, zijn ook in erfpacht. In 2015 is de boerderij verbouwd tot woon en werk -gelegenheid. Waarbij de blauwwitte Hillenraad -kleuren zijn gebleven. Op 5 maart 2016 is Emmaus Perspectief officieel geopend. Op Genoenhof krijgen de bewoners een houvast aangeboden. Daarbij werken ze naar een later zelfstandig bestaan. Afgedankte spullen kan je
 “die nog goed bruikbaar zijn” laten ophalen. Zij maken dat het een tweede leven krijgt. De bewoners en vele vrijwilligers zorgen er voor dat alles mooi gesorteerd in de winkelschappen staat. Met bewondering keek ik rond hoe prachtig de oude boerderij is opgeknapt. Op het terras van de binnenplaats zaten bezoekers, zij genoten. De bediening zorgde dan ook voor heerlijke koffie. Het was er gezellig vertoeven. 
 
 Het ontstaan van Emmaus,  
                 
Emmaus is in 1949 in Parijs opgericht door de franse priester en destijds parlementslid Henri Groues, beter bekend als Abbé Pierre. Een ontmoeting met een dakloze man, die wanhopig was, betekende de start van de allereerste Emmaus-groep, in Neuilly Plaisance, in de buurt van Parijs. Abbé Pierre vroeg hem, George Legay, hem te helpen om diegenen te helpen die het minder hadden dan zijzelf. Hij kon in het huis van Abbé Pierre wonen. Dit huis had Abbé Pierre ‘Emmaus’ gedoopt, een naam die staat voor nieuwe hoop. Al snel werden er meer mensen in deze gemeenschap opgenomen. Om in het onderhoud te kunnen voorzien, kwamen leden van de groep op het idee om gebruikte spullen te verzamelen en deze te verkopen. Dit bleek goed te werken en zo kon de groep voldoen aan een uitgangspunt dat ze had geformuleerd: ‘We zullen niet accepteren dat we in ons bestaan afhankelijk zijn van iets anders dan ons eigen werk.’
 
  ———————————————————–
 
          
       Volgens een Griekse legende
gaf God bij de schepping
aan alle planten een naam.
Toen hij dacht klaar te zijn 
riep een klein blauw bloempje:
O Heer, vergeet mij niet! 
“Zo zul je heten” zei de Heer toen.
Hij had het bloempje lief.
—————————————————-
Er is geen fijner smaak
dan de smaak van een
onverwachte website.
Houdt dit vast
de volgende keer meer!

 ——————————————————————————


                         
De wereld is moe
Kuieren over de boulevard
is wat mensen zondags doen
ze zien hoe de zee klaart
hij is vandaag azuur groen.
De wind blaast de wolken grijs
ze geven sporen in het gras
hopen op een zonnig paradijs
drink je warme thee uit een glas.
Je ziet de samenleving zindert
door onrust verdeelde wereldbol
kwade maken ongehinderd
tegen ieder beleefdheid een drol
Geeft de tv. vandaag te zien
dat de aarde morgen vrolijk kleurt
weten van geen ellende en grien
zijn wij overmorgen goed gehumeurd.

     ____________________________


           
2019 herdenking van 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland.
Voor vrouwen is veel veranderd.
Ze hebben nu de ruimte zich te ontwikkelen naar eigen kunnen.
Daardoor meer kansen op de maatschappelijke ladder.
Te danken aan de vrouwen,
die de pijlers hebben geslagen voor de vrijheid van nu.
Nog steeds strijden vrouwen voor zelfstandigheid en gerechtigheid.
In 1917 werd het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd.
Kamerlid Henri Marchant, dient een voorstel in
voor algemeen vrouwenkiesrecht.
Op 15 mei 1919 stemt de Tweede Kamer daarmee in.
Nederlandse vrouwen mogen voor het eerst gaan stemmen.

Geschiedenis 20ste eeuw: 
Korte fragmenten'emancipatiebeweging'voor vrouwen.
Mathilde Haan slaagde in 1907 op 21-jarige leeftijd voor haar         apothekersexamen Ze was 33 jaar oud toen ze in 1919 als eerste vrouw gekozen werd voor de Katholieke Kiesvereniging in Roermond. Ze kwam als nummer 5 op de kieslijst. Dit was opmerkelijk te noemen omdat met name de katholieken voordien altijd tegen vrouwenkiesrecht waren geweest. Datleverde dan ook de nodige kritiek op van de socialisten en Liberale Volgens de R. k. kerk staat geschreven, het optreden van de vrouw in het politieke leven verboden is.
Er valt niet veel te verwachten van een ongehuwde vrouw
lieten onafhankelijke op verkiezing pamfletten weten.
Wat weet Mathilde Haan nou van het huishouden en opvoeden van kinderen.
Hoe fel ook de kritiek was, zij werd een van de15 raadsleden  en liet tot 1923 zien dat je ook als vrouw politiek van betekenis kon zijn.

_____________________________________

            
 
Tine Druncks/Weijling,
Mevrouw Druncks zat bijna zeventien jaar van 1970-1990
in de gemeenteraad van Roermond.  
Was geen feministe, heeft zich als raadslid nauwelijks
met vrouwenzaken beziggehouden. Ze was moeder van vijf kinderen, een beste huisvrouw was ze eigenlijk niet, zoals ze zei. Zij was veel bij de krant, bij zaken die in de stad speelde.
Zij richtte de stadspolitieke partij Raad ’70 op,
die niet gehinderd werd door landspolitieke overwegingen.
Toen ze eens voorstelde om eerst de bodemvervuiling
van de Voorstad te onderzoeken voordat er woningen gebouwd
konden worden, werd ze door de mannelijke raadsleden
flink uitgelachen. Maar mevrouw Druncks was een pittige tante
die de gemeentewet bestudeerd had.
Raad ’70 heeft bewezen dat naast mannen ook vrouwen
nodig zijn in de politiek! In 2000 kwam een einde aan de partij.
In 1998 werd ze onderscheiden
met de eerste Mathilde Haan speld waar ze zeer vereerd mee was.
Krantenknipsel uit het boekje – 100 jaar Vrouwenkiesrecht Roermond.

______________________________

 

 

Aletta Jacobs werd op 9 februari 1854 als achtste kind
in een Liberaal gezin van elf kinderen geboren.
Haar vader en oudste broer waren arts
en Aletta wist dat zij ook arts wilde worden.
Via de boekenkast van haar ouders leerde ze
onder meer de Liberale denkbeelden kennen.
Aletta Jacobs heeft als pionier, vrijdenker en publicist
grote invloed gehad op de emancipatie van vrouwen.
Vrees niet de vrouw der toekomst broeder!
zo sprak Aletta op 27 september 1919
naar aanleiding van de invoering
van het Algemeen Vrouwenkiesrecht.

______________________________

 

 
 
In die tijd streden er meer vrouwen voor het vrouwen(kies)recht
Op 3 juli 1918 ging Susanna (Suze) Groeneweg (1875-1940) de geschiedenisboeken in als eerste vrouwelijk kamer lid.
Dankzij de leergierigheid van haar moeder, die zelf op later leeftijd had leren lezen en schrijven werd Groeneweg geïnspireerd om na de lager school door te leren. Als hoofdbestuurslid van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij “Dat later overging naar de Partij van de Arbeid” verkreeg zij uiteindelijk een plek in de Tweede Kamer. Dat haar komst in de Tweede Kamer nogal opmerkelijk was, was dat juist Suze en niet Aletta Jacobs gekozen werd.
Suze bepleitte zoveel mogelijk gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Zij was een echte feministe maar was ook een
tegenstander van aparte vrouwenorganisaties.

_______________________

 
 
 
Nancy Sophia Cornélie Tendeloo  roepnaam Corry.
Zij was jurist, politicus en feminist. Geboren 3 september 1897  op Sumatra, Nederlands Indië) overleden 18 oktober 1956 te Wassenaar.
Tendeloo kwam ter wereld in een bevoorrecht milieu
van de Indische bestuursambtenarij.    
Haar vader was assistent-resident
en stierf jong toen Corry 5 jaar oud was.
Haar moeder besloot daarop naar Nederland terug te keren. In 1924 studeerde zij in Leiden af als juriste.
Bij de tweede kamerverkiezingen in 1946 werd zij als enige vrouw
van de PvdA- kandidatenlijst rechtstreeks gekozen.
In het parlement was zij een uitgesproken feministe.
Kort na de Tweede Wereldoorlog, waren Partijen en personen
die vanwege het toen geldend kiesrecht een bevoorrechte
positie hadden, geen voorstander van het algemeen kiesrecht.
Vanwege de inzet van Corry Tendeloo heeft zij er voor gezorgd
dat wij in 1948 het algemeen kiesrecht hebben gekregen
voor de mannen als voor de vrouwen. Tot dan was het kiesrecht
voorbehouden aan een kleine groep rijke mannen in ons land.
Tendeloo werkte aan de afschaffing van de
handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen.
Zij als feministe had ook moeite met een wet uit 1924.
Kerkelijke partijen hadden bepaald dat werkende vrouwen
op de dag van hun huwelijk werden ontslagen.
Zodoende konden ze een goede echtgenote, moeder en huisvrouw zijn.
Uiteindelijk zorgde het PvdA kamerlid Corry Tendeloo
op 14 juni 1956 voor de afschaffing van beide wetten.
Wel bleef in het wetboek staan dat de man het ‘hoofd
van de echtvereniging’ was en de vrouw aan hem
gehoorzaamheid was verschuldigd’.
Pas in 1971 werd de regel dat de man hoofd is
van de echtvereniging afgeschaft.
Dat zij zich inzette voor vrouwenrechten
blijkt wel uit haar verdiensten als parlementariër.
Zij hield zich in de Tweede Kamer bezig
met o.a. de rechtspositie van vrouwen.
Corry Tendeloo, zij was een strijdster voor vrouwenrechten.
Wij mogen haar niet vergeten.

_____________________________

Uitgebreide beschrijvingen over honderd jaar vrouwenrecht zijn te lezen in Atria. Kennisinstituut voor  vrouwengeschiedenis.  
Dolle Mina’s zijn overzichtelijk beschreven in:
https://www.scholieren.com/verslag/werkstuk-geschiedenis-feminisme-6380
 
 
 
Kijken naar de camera geeft ze ons trots
toegang tot de spiegel uit haar tijd.
Vriendelijk oogt ze naar het heden.
Een beeltenis gemaakt voor nu en eeuwig. 
Foto’s van weleer zijn fascinerend.
Hun uitstraling soms verrassend.
Het broos zijn schittert
bij erfenis tot schoonheid.                             

___________________________________________

 
 
De molen aangevoerd door waterkracht
maak het schoepenrad een kolkende rivier
het houtenwiel liet de molensteen draaien
’t graan tot meel, maalde ze met plezier.
Waterdruppels spetterde in het rond
bij het wentelen van het kreunen rad
zo ontstonden er kleine watervalletjes
zij verdwenen in het stromend bad.
Langs de eeuwenoude watermolen
meandert gestaag het water voort
de stenenpijlers zij houden stand
verscholen tussen het groene oord.

_____________________________________

Weelderige oevers
Foto1: De nieuwe bron ligt in de bosjes afgedekt met een roostertje. Zie pijl.
De oorspronkelijke bron, is na de bruinkoolwinning in grondwaterstand behoorlijk gedaald en is de bron drooggevallen.
Foto 2 en volgende, beginnen bij de grensovergang.
Rivier de Swalm heeft een lengte van 45 kilometer.  Vanaf de grens meandert ze 12 kilometer tot aan de monding, “De Maas”.
Copyright 2019 C.J.

__________________________________

Mijn website is tot stand gekomen

met medewerking van kitewebsites.nl

 
Maandag 11 november 2019:
Een gewone werk en schooldag.
Een dag om te sporten
of gezellig chillen in de stad.
Een verjaardagpartijtje, is ook tof.
11-11 een datum met vele gezichten.
11 November 1918: Wapenstilstandsdag.
einde van de eerste wereldoorlog.
11 November Sint Maarten:
Maarten van Tours werd in 316 geboren
als zoon van Romeinse ouders in het Hongaarse Savaria.
Op 15 jarige leeftijd trok hij met het Romeinse leger na Gallië.
Bij de stadspoorten van het Franse Amiens aangekomen
trof hij een bedelaar. Toen Maarten zag dat hij haast
geen kleding droeg sneed hij een stuk van zijn
lange mantel af en sloeg die om hem heen.
Meer kon hij niet geven: de mantel was de helft van hemzelf
de andere helft was van Rome.
Maarten heeft zich ook bekeerd tot het christendom.
Hij stond vooral bekend om zijn gulle daad
In Pointiers stichtte hij het eerste Franse klooster.
In 371 werd hij gekozen tot bisschop van Tours.
Sint Maarten werd op 11 november in Tours begraven.
Om hem te eren is van die dag een feestdag gemaakt.

Waarom lampionen met Sint Maarten.

In Duinkerken staat een kerkje,
de kerk van St. Maarten waar hij een goede herder was.
In de vroegen morgen was hij naar zieken aan huis gegaan.
Het was al laat in de avond en Sint Maarten
was nog niet terug gekomen. De mensen rond
het kleine kerkje konden hem niet missen.
Hij was wellicht verdwaald of een ongeluk misschien?
Zij namen hun lantaarn op en trokken het woeste duin in
om Sint Maarten te zoeken. Luid riepen ze,
tegen het dreunen van de zee in zijn naam
en zwaaiden met hun lichtjes.
Na lang zoeken vonden ze hun geliefde herder.
Hij was inderdaad verdwaald in het ruige duin
en doolde nu hulpeloos rond in de donkere barre nacht.
Als herinnering aan die heugelijke gebeurtenis
lopen de kinderen in Duinkerke op 11 november
’s avonds nog steeds met lichtjes door de straten.

Ook is op 11 November 
de opening van het carnavalsseizoen.

Vastenavond: een feest van verbroedering
telkens weer een boeiend spektakel.
De huidige carnavalsverenigingen zijn geen pioniers meer
die ten strijde trokken tegen het sociaal onrecht.
Maar tegenwoordig een organisatie die naar deze magische
carnavalsdatum de elfde van de elfde gezogen worden
daarin, op een bijzonder manier zich aangetrokken voelen
als vrienden onder elkaar.
Een ritueel waarin maatschappelijke rollen worden omgekeerd
de gemeenschap komt immers op de eerste plaatst.
De carnavals Prins wordt burgemeester
en krijgt de sleutel van stad of dorp.

Vastelaovindj same!

Vastelaovindj
is ein geveul
det mósse preuve
det mósse mit make
det mót dich rake
’t vastelaoves gebeure
kriebelt lang van te veure
höbs se èlfde oppe èlfde erg gemis
den wèts dich
waat vastelaovindj is.

———————————————————©

 
Zjwamer Bóntje Aovindj 1979
Ónger leijing vanVorst Hoppius lll `Jo Stakenborg′
traoje op: Jac en Jan Stollman en Herman Kurvers
es de Globetrotters oet Haerle.
Truus Derks en Truus Coumans oet ‘t Leudal es Truu en Truu.
Zjwamer buutreedner Bert Heijnen es de vaerman.
Meziekkepel van de Hopsjlokkers
en de N.O.S tillevizie veur beeldopname.
 
6 minuutjes van 1½ uur bandopname
van de
Zjwamer Bóntje Aovindj 1979.
Voor geïnteresseerde 
is de cd van 1½ uur te koop
voor € 5,00.
Klik hieronder op reactie
en ik neem contact met u op.
 
 
 
Het blijft een gevarieerde website,
de volgende pagina is van  de werktafel!
 
 
Wij vieren Sinterklaasfeest!
Sinterklaas en Piet, pepernoten en suikergoed,
pakjesavond en rijmelarij, chocoladeletters, speculaas
en winterse knusheid. Dat zijn de ingrediënten die wij op
vijf en zes december met z’n allen op een mooie manier willen beleven.
Dit feest is eeuwenoud en wensen dat graag zo te houden.
Het mag niet gedomineerd worden door een Pieten discussie.
Een jaarlijks gebruik, dat opgevoerd wordt gelijk een toneelstuk.
Daarin is Piet een goedlachse humorist die kinderhartjes
sneller laat kloppen. Ook voor gekleurde kinderen moet
het een veilig en plezierig feest zijn.
Van oudsher blijven Sint en zijn pietermannen welkom
om samen met ons zijn verjaardag te vieren.
Een feest vol traditie met een zweem nostalgie
in een mooi en vrij Nederland.

Dialoog tussen Sint Nicolaas en de Maan,             “Opgeschreven in 2015”
Het is een gure decemberavond: hoog boven de boomtoppen
kijk de maan lachen toe naar ieder die met een rode snoet
door dit koude weer zich een weg baant.
Is het soms vijf december vraagt hij zich verwondert af.
Want wie ziet hij daar voorzichtig over de daken gaan,
Sint Nicolaas op zijn witte paard.
Och, och fluistert het maantje zachtjes zie eens die eigenwijze man
waarom stuur hij niet zijn vele Pietermannen de daken op,
Of zouden ze tegenwoordig ook online zijn.
Hé, hij heeft mij gehoord, het maantje kijk een beetje verschrikt
hij dacht tussen de boomtakken door iedereen heimelijk gade te slaan.
Zeker heb ik jou gehoord! Sint kijk met een boos gezicht omhoog.
Wat sta je daar zo flets naar ons te gluren,
richt die lamp van jou eens goed naar beneden.
Geef mij en Amerigo een straal licht zodat wij niet van de daken glijden
en laat ons vooral niet in het donker dwalen.
Goede Sint roept het maantje, ik doe mijn best.
Stuur alle gure wolken met de wind
en verlicht de nacht heel gezwind
dat u oude heer u goede hart kan tonen
en de brave kinderen vanavond nog kunt belonen.
Sint Nicolaas kijk naar boven, met een begrijpende hoofdknik
geeft hij aan dat de boodschap goed ontvangen is.
Het maantje glimlacht, het ontschoot mij spontaan.
Hun ontmoeting gaat verder in gesprek: ik weet nog hoe de pietermannen
langs de regenpijp naar beneden gleden en rolde bolde door de sneeuw.
Ja zucht Sint, dat waren heel ander tijden. Tegenwoordig moeten wij
over hoge flatgebouwen dat zijn flinke sprongen voor Amerigo.
Vergeet niet, dat wij al eeuwen door deze koude nachten gaan
en jij beste maan staat altijd trouw op ons te wachten.
Het maantje glundert een beetje verlegen. Dan weer ondeugend,
jouw pieten waar zijn ze vandaag ik zie ze niet bezorgen ze nog wel
via het schoorsteennet. Sint begint nu echt knorrig te worden
hij voelt zich te oud om nog in discussie te gaan. Oké beste Nicolaas het
heerlijke avondje is nog jong en u heb nog een lange nacht voor de boeg.
Met een glimlach en een knipoog bemoedigd hij de goede Sint.
Morgen 6 december dan is u Heilig verjaardagsfeest, hoe oud gaat u worden? Hier neemt Sint even tijd voor. Met zijn diepe wijze stem
houdt hij het niet verborgen en verteld zeer gepassioneerd:
Wel, in het jaar 270 ben ik geboren in het dorpje Patara
ik liet de mensen van mij horen vooral toen ik bisschop werd van Myra.
Ik was schutspatroon op kompas van zeelieden in nood
gaf hulp, waar het nodig was met een wonder, dat ik ze soms bood.
Zo kocht ik eens een jongen vrij hij was zo zwart als roet
ik behoede hem van slavernij dat deed mij goed.
Nu maken wij te saam jong en oud tevreden,
presentjes, geef ik spontaan dat doe ik, mijn hele leven.
Dat is een mooi en het echte verhaal. De maan draait iets omlaag
en luistert met de wind. Ik hoor overal kinderen zingen,
iemand heeft aan de deur geklopt. Vort Amerigo geeft een
beetje meer galop, roept het maantje.
Intussen zet hij de verlichting op groter stand en beschijnt
de koude donker straten. Laat u zich op deze verjaardag maar eens goed
verwennen, roep hij Sint nog na. Heerlijke koffie met speculaas
en een stevige brandy. Voor vannacht veel sterkte gewenst
en hoop u volgend jaar in goede gezondheid weer te zien.
Dank je, zegt Sint. Diep geroerd door de mooie woorden van de maan
vervolgd hij zijn nachtelijke weg.